Liverpool mãi mãi

1. Một đêm nọ, Carl Gustav Jung, nhà phân tâm học chuyên giải mã những giấc mơ, nằm mơ. Ông mơ thấy mình ở trong một thành phố tối thẫm, nhọ nhem, một đêm mùa đông mưa móc. Năm 1962, trong cuốn “Ký ức, Giấc mơ, Hồi tưởng”, Jung viết: “Tôi đã ở Liverpool. Cùng …