Quốc Bảo và 30 năm nhạc tình

Một chủ nhật mùa hè năm 1989, trên khoảng sân báo Tuổi Trẻ, những người trẻ đến chật kín tham gia buổi ra mắt các tập ca khúc của Phú Quang, Thanh Tùng và nhiều tên tuổi khác. Quốc Bảo kể trong một tập tản mạn rằng anh cùng người bạn gái năm ấy cũng …